۲۲ مرداد, ۱۳۹۹

آرشیو برچسب ها: nvlhk jd; uwfd

درمان تیک عصبی | تیک عصبی چگونه درمان می شود؟

  • 2 سال قبل
درمان تیک عصبی  درمان تیک عصبی| تیک عصبی چگونه درمان می شود؟ تیک عصبی حالتی موقت در فرد است که شامل انواع فیزیکی و رفتاری است. تیک در واقع صدا یا حرکتی ناگهانی و غیرقابل کنترل است که فرد را از حالت طبیعی خارج می کند .برای مثال فردی با تیک عصبی ممکن است به […]