۲۲ مرداد, ۱۳۹۹

آرشیو برچسب ها: hsjvs

پریدن از خواب با استرس | در صورت رو به رو شدن با این شرایط، چه کنیم؟

  • 2 سال قبل
پریدن از خواب با استرس پریدن از خواب با استرس | در صورت رو به رو شدن با این شرایط، چه کنیم؟ پریدن از خواب با استرس در نیمه شب سبب آشفتگی می شود . فرد مظطرب، آشفته و نگران می شود و امکان خواب دوباره و برگشت به تختخواب برای او وجود ندارد .البته […]