۱۵ مرداد, ۱۳۹۹

آرشیو برچسب ها: hCdkdsls

واژینیسموس

  • 10 روز قبل
واژینیسم واژینیسم یا ترس از عضو جنسی مردانه؟؟؟   چرا واژینیسم ایجاد می شود؟ وقتی افراد در موقعیتی قرار بگیرند که احساس کنند ممکن است دچار آسیب جسمی یا روحی شوند، هیجان ترس را تجربه می کنند. گاهی نیاز نیست فرد موقعیت را به صورت طبیعی لمس کند، بلکه با پیش بینی خطر یا تصور […]