18 بهمن 1396 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

سرکار خانم الهه کریمی

الهه كريمی

– كارشناس ارشد روانشناسی بالينی از دانشگاه تهران

– پژوهشگر اختلالات مختلف روانشناختی باروری و ناباروری در پژوهشگاه رويان

– دارای چندين مقاله بين المللي در حوزه روانشناختی ناباروری

– دارای چندين مقاله در حوزه اختلالات جنسی

– داراي مدرك تخصصي دوره ی بررسی اختلالات زنانه از كشور بلژيک

– برگذار كننده كارگاه واژينيسموس در پژوهشگاه رويان

– برگذار كننده كارگاه اهميت مشاوره روانشناسی به زوجين نابارور در پژوهشگاه رويان

– درمانگر حوزه اختلالات جنسی ( واژينيسموس، اختلالات ارگاسم، بی ميلی جنسی، ….)