۲۲ مرداد, ۱۳۹۹

دسته: وسواس فکری

بیماری کرونا

  • 1 ماه قبل
اضطراب کرونا اضطراب كرونا و يك راهكار درمانى   اضطراب كرونا و يك راهكار درمانى با اوج گيرى دوباره ى بيمارى کرونا و تاكيد بر رعايت بهداشت، به نظر مى آيد كه همه ى ما دوباره نگرانى هايى نسبت به خانواده، عزيزان يا حتى خودمون تجربه كنیم و اضطراب کرونا در ما افزایش یابد؛ كه نكنه بيمار […]